Projekt veletrhy 2017

Projekt „Zahraniční veletrhy společnosti Nekupto s.r.o. 2017 - 2019“

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

Název programu: OPPIK – MARKETING – VÝZVA II

Název projektu: Zahraniční veletrhy společnosti Nekupto 2017 - 2019

Registrační číslo projektu: zjistím

Zahájení projektu: 1. 11. 2016

Ukončení projektu: 31. 12. 2019

Doba trvání (v měsících): 38

Popis projektu:

Předmětem projektu je prezentace společnosti Nekupto s.r.o. a její produkce na celkem 9 zahraničních veletrzích konaných v Hong Kongu a ve Frankfurtu nad Mohanem za účelem posílení orientace na zahraniční trhy, rozšíření stávajícího exportního potenciálu a zvýšení objemu exportu.

Cíle projektu:

Cílem projektu je expandovat na trzích, na které již firma v minulosti pronikla, a navázat nové kontakty na trzích, na kterých se dosud zastoupení získat nepodařilo. Dále je snahou celkové rozšíření portfolia zahraničních zákazníků a partnerů.

Průběh projektu:

V rámci projektu se firma Nekupto s.r.o. bude účastnit níže uvedených zahraničních veletrhů:

  1. PAPERWORLD FRANKFURT 2017
  2. GIFTS & PREMIUM HONG KONG 2017
  3. MEGA SHOW PART 1 HONG KONG 2017
  4. PAPERWORLD FRANKFURT 2018
  5. GIFTS & PREMIUM HONG KONG  2018
  6. MEGA SHOW PART 1 HONG KONG 2018
  7. PAPERWORLD FRANKFURT 2019
  8. GIFTS & PREMIUM HONG KONG 2019
  9. MEGA SHOW PART 1 HONG KONG 2019